Translate

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ค่ายสุขภาพึ่งตนร่างกายมนุษย์นั้นชาญฉลาด สามารถบำบัดและรักษาตัวเองได้ตามธรรมชาติ ส่วนโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ นั้น เป็นความพยายามของธรรมชาติในการบอกข้อบกพร่อง/สภาพไม่สมดุลเพื่อให้คนแก้ไขจะได้มีสุขภาพที่ดี นักธรรมชาติบำบัดจะไม่เน้นการกดอาการของโรคเพราะถือว่าเป็นการขัดขวางกระบานการทางธรรมชาติในการกำจัดโรคซึ่งร่างกายสามารถเยียวยารักษาตัวเองได้ หากแต่นักธรรมชาติบำบัดนั้น จะเน้นที่การปรับสมดุลกายใจแ
ละสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคและเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคของร่างกายให้แข็งแกร่งซึ่งทำให้ร่างกายมีความสามารถ/ประสิทธิภาพ ในการขจัดพิษร้ายที่สะสมในร่างกายให้ลดน้อยลงหรือหมดไป อันจะทำให้โรค/อาการเจ็บป่วยทุเลาเบาบางหรือหายไป


จุดหมายปลายทางของสุขภาพึ่งตน
คือ ดับเหตุแห่งทุกข์ คือสุข ความสุขทางกายคือ ไม่ป่วย ความสุขทางใจคือ ไม่ทุกข์ ดับทุกข์ทางใจและทุกข์ทางกายไปพร้อมกัน เราก็จะไม่ป่วย ไม่ทุกข์และสบายกายสบายใจ ดังนั้น "กิจที่มนุษย์ควรทำ คืดการทำให้ร่างกายแข็งแรง และฆ่ากิเลส " อาหารสังเคราะห์ "กาย" จิตวิญญาณสังเคราะห์"ใจ" อาหารจะเชื่อมโยงถึงจิตวิญญาณได้ สุตรอาหารจานเด็ดที่จะทำให้เราสุขกายสุขใจ คือ ทำความเต็มในความพร่อง ทำสสารพลังงานให้สมดุล แค่นี้เอง


หมอเขียว(ใจเพชร กล้าจน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น