Translate

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

หน้าแรก

**ถ้าแนวสุขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้ หมอและคนไข้จะพากันป่วยตาย**

การดูแลสุขภาพพึ่งตน ตามแนวเศรษฐพอเพียง ตามหลักแพทย์วิถีธรรม เพื่อควบคุมป้องกันโรค บำบัดบรรเทาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ด้วย เทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด)


vdo แนะนำที่มาแพทย์วิถีธรรมรายการ คน ค้น คน หมอเขียว ศูนย์บาทรักษาทุกโรค