Translate

ยาเม็ดที่ 2 กัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม

2. กัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม 


vdo บรรยายการกัวซาหรือการขูดพิษ หรือขูดลม


 vdo การขูดกัวซาด้วยตนเอง


ไม้กัวซา
เป็นการแพทย์ดั้งเดิมของชาวไทยภูิเขา ชาวจีน พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย
และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประสิทธิภาพโดดเด่นในการเอาพิษออก
จากร่างกาย โดยระบายพลังงานที่เป็นพิษจากเลือดที่ถูกกระตุ้นให้เคลื่อนที่มาระบายพิษ
ที่่ผิวหนัง ทำให้สามารถบรรเทาอาการไม่สบายได้อย่างรวดเร็๋ว

ประโยชน์ของการกัวซา- เรียนรู้ง่าย สามารถทำได้ด้วยตนเอง ทำได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ไม่มีผลแทรกซ้อนใด ๆ ทั้งสิ้น
- ช่วยลดอาการปวดหัวตัวร้อน เป็นไข้ เป็นหวัด ไอเฉียบพลัน/เรื้อรัง
- ลดอาการเจ็บปวดมึนชาตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย สร้างความแข็งแรงให้เซลล์โดยการเพิ่มออกซิเจน
  และระบายของเสียในเซลล์ ทั้งเซลล์ของเม็ดเลือดและเซลล์อื่น ๆ ของร่างกาย โดยระบายพลังงาน
  ที่เป็นพิษออกมาพร้อมกับเลือดที่ถูกกระตุ้นให้เคลื่อน มาระบายพิษที่ผิวหนัง

วิธีกัวซา
- ควรทำการกัวซาในสถานที่โล่งโปร่ง และลมไม่โกรกจัดขี้ผึ้งย่านาง-นำมันเขียว

- ใช้ขึ้ผึ้งย่านาง ขึ้ผึ้งเสลดพังพอน ขึ้ผึ้งแก้หวัด ยาหม่องดำ น้ำมันเขียว น้ำมันเหลือง
น้ำมันพืช น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น หรือน้ำเปล่า อย่างใดอย่างหนึ่งทาบนผิวหนังก่อนขูดซา
ในบริเวณที่รู้สึกไม่สบายหรือบริเวณที่ถอนพิษจากร่างกาย ได้ดี เช่น บริเวณหลัง แขน ขา เป็นต้น
แม้ไม่มีสมุนไพรทาเลย ก็สามารถขูดซาได้เลย โดยที่ไม่ต้องทาอะไร ก็ช่วยถอนพิษได้

ถ้ารู้สึกหนาวเย็น
 ควรใช้น้ำอุ่น น้ำมันพืช หรือขึ้ผึ้งที่ไม่เย็นเกินไป ทาก่อนขูดซาหรือขูดซา
โดยที่ไม่ต้องทาอะไรเลยก็ได้

- ใช้อุปกรณ์ีเรียบง่าย เช่น ช้อน ชาม เหรียญ ไม้ขอบเรียบหรือวัสดุขอบเรียบต่าง ๆ ขูดได้
ทั้งที่ผิวหนังตรง ๆ หรือจะขูดผ่านเสื้อผ้า็ก็ได้

การกัวซาควรเริ่มจากด้านซ้ายก่อนเสมอ
ยกเว้น เกิดอาการไม่สบายเด่นชัดที่้ด้านขวา มากกว่าด้านซ้ายก็ให้ขูดด้านขวาก่อน


                                 กายภาพด้านหลัง                                                              กายภาพด้านหน้า
กายภาพด้านหลังกายภาพด้านหน้า

- การขูดแต่ละครั้งให้ลงน้ำหนักแรง
พอสบายไม่แรงเกินไม่เบาเกินความแรง
ที่ได้ผลดีนั้นให้ลงน้ำหนักไปค่อนข้างแรง
หน่อยเท่าที่จะ ไม่เจ็บ/ไม่ทรมารมากเกินไป อาจไม่รู้สึกเจ็บเลยหรือรู้สึกเจ็บเล็กน้อยใน
ขีดที่ทนได้ โดยไม่ยากไม่ลำบากก็๋ได้ลง
ลงน้ำ้หนัก สม่ำเสมอ

การขูดที่พอดีคือ ขูดให้ผิวมีสีแดง จนกว่า
จะไม่แดง ไปกว่านั้นหรือขูดจุดละประมาณ
10-50 ครั้ง อาจขูดมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้
เท่าที่รู้สึกสบาย

- หลังทำกัวซา ควรเกิน 4-8 ชั่วโมงขึ้นไป
จึงสามารถอาบน้ำได้ ถ้าจำเป็นที่จะต้อง
อาบน้ำทันทีหลังกัวซา ก็ควรอาบน้ำอุ่น
หรือ เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นหรือจำเป็นที่จะต้อง
อาบน้ำอาจอาบน้ำธรรมดา  หลังกัวซา
อย่างน้อย 30 นาที  เีพื่อให้เลือดที่เคลื่อน
มาบริเวณ ผิวหนังมีเวลาระบายพิษออกไป
ได้มากถ้าเรารีบอาบน้ำเย็นเร็วเกินไป เส้น
เลือดจะหดตัวบีบเลือด ที่ยังระบายพิษได้
ไม่มากลับคืนไปสู่เซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะ
ภายในของเรา ทำให้ระบายพิษได้น้อย
                

     ทิศทางของการกัวซา

การขูดกัวซาใบหน้าขูดศรีษะ         
ขูดจากกลางศรีษะจนถึงตีนผม จนทั่วศรีษะ การขูดกัวซาศรีษะ

ขูดใบหน้า
บริเวณใบหน้า ให้เอากึ่งกลางรหว่างคิ้วเป็น
จุดศูนย์กลาง แล้วขูดออกไปเป็นรัศมีวงกลม
ทุกทิศทุกทางหรือ ขูดออกด้านข้างก็ได้
สำหรับบริเวณตาให้หลับตาลง แล้วขูดเบา ๆ
จากหัวตามาหางตาและให้ทั่วบริเวณรอบตา
ทั้งหมด ลงน้ำหนักและปริมาณการขูดแค่
พอรู้สึกสบาย
การขูดกัวซาด้านหลังและด้านหน้า
ขูดแผ่นหลัง
ส่วนที่ชิดประดูกสันหลัง ขูดตั้งแต่ต้นคอยาวลงมาจนถึงเอว
ฟื้นที่แผ่นหลังส่วนที่เหลือให้ขูดออกข้าง

ขูดบริเวณลำตัวด้านหน้าเริ่มจากกลางหน้าอกให้ขูดลง ใต้ไหล่ด้านหน้าให้ขูดออกข้าง
หรือขูดลงก็ได้ ใต้ราวนมขูดตามร่องซี่โครงเฉียงเข้าหาสะดือ
บริเวณท้องขูดลงหรือขูดเข้าหาสะดือก็ได้

ขูด คอ แขน มือ สะโพก ขา เท้าและจุดที่ไม่สบายอื่น ๆ
หรือจุดที่จำทิศทางการขูดไม่ได้
ให้ขูดลงหรือขูดตามทิศที่เราขูดแล้วรู้สึกสบาย
เพระาสภาพที่เกิดการบำบัดรักษาคือ สภาพที่รู้สึก
สบายตามหลักสปฎิบัติเพื่อความแข็งแรงอายุยืน
ในพระไตรปิฎก อนายุสสสูตร ข้อที่ 1
การรู้จักทำความสบายแก่ตนเอง


ข้อควรรู้ของการกัวซา

1. 
การใช้แรงขูดควรสม่ำเสมอ ควรขูดจนเห็นรอย จุดแดงปรากฎขึ้นมาจนกว่าจะไม่แดงไปกว่านั้น
(หากขูดสักพักแล้วไม่แดงก็ย้ายจุดขูดได้) หรือขูดจนบริเวณที่ขูดนั้นรู้สึกสบายขึ้น จากนั้นจึงขูดตำแหน่งอื่นต่อไป

2. บางครั้งหลังจากขูดแล้ว 2-3 วัน ตำแหน่งที่ขูดอาจจะมีอาการระบมปรากฎขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปรกต
หลังขูดจนเกิดรอยแดง ณ จุดนั้น ๆ ออกมาแล้ว เราสามารถแปลผลได้ดังนี้

   1. สีชมพูหรือสีแดงเรื่อ ๆ                         แสดงว่า ดี
   2. เป็นปื้น                                                    แสดงว่า พิษเริ่มสะสม
   3. เป็นจ้ำเหมือนไข้เลือดออก                 แสดงว่า พิษสะสมนานแล้ว ในทางแพทย์ทางเลือก เรียกว่า ลมแตก
   4. ถ้าเป็นลักษณะช้ำ                                แสดงว่า มีพิษสะสมมาก
       ยิ่งถ้าช้ำจนถึงขั้นสีม่วงหรือสีดำ     ในทางแพทย์ทางเลือกถือว่า มีพิษมากถึงขั้นมะเร็ง


ซึ่งการตรวจในทางการแพทย์แผนปัจจุบันอาจพบว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ก็ได้ ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้เรียบเรียงพบว่า
ผู้ป่วยที่แพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง มากกว่า ร้อยละ 80 มักขูดซาพบสีม่วงหรือสีดำ
การกัวซาจึงเป็นทั้งการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค ไปพร้อมกัน ส่วนใหญ่ไม่เกิน 7 วัีน รอยแดงนั้นมักจะยุบหายไป

มักจะมีคำถามว่าเมื่อกัวซาแล้วจะกัวซาอีกครั้งเมื่อไหร่ คำตอบก็คือ เมื่อรู้สึกไม่สบายอีกครั้ง ถ้าเป็นผู้ป่วยหนักอาจจะ
กัวซาทุกวันหรือกัวซาวันละหลายครั้งก็ได้ ถ้าการกัวซานั้นทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายตัวขึ้น

3. ไม่ควรขูดในจุดที่เป็นแผลฝีหนองหรือจุดที่เมื่อถูกขูดแล้วรู้สึกไม่สบายเจ็บปวดแสบร้อน
ทรมานมากเกินไป แต่สามารถขูดตรงข้ามกับจุดที่ไม่สบายนั้น ๆ ก็สามารถรักษาจุดที่ไม่สบายนั้นได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น